Wikipedia

The Internet Movie Database

Filmportal

Filmlexikon

Triluna Film AG